ภูมิประเทศเกาหลีใต้

เกาหลีใต้ ตั้งอยู่บนคาบสมุทรเกาหลี ทอดตัวไปทางทิศใต้ สู่มหาสมุทรแปซิฟิก ซึ่งอยู่ทางฝั่งตะวันออกของทวีปเอเชีย มีความยาวประมาณ 1,000 กิโลเมตร และกว้างประมาณ 200 กว่ากิโลเมตร ด้านบนติดกับเกาหลีเหนือ บนคาบสมุทรเกาหลี จะแบ่งออกเป็นเกาหลีเหนือ (ปกครองระบอบคอมมิวนิสต์) และเกาหลีใต้ (ปกครองระบอบประชาธิปไตย) มีเส้นขนานที่ 38 กั้นระหว่าง 2 ประเทศด้วยเขตปลอดทหาร

สภาพภูมิประเทศของเกาหลีใต้ ราว 70% เป็นเทือกเขา ทำให้เกาหลี ถือว่าเป็นประเทศที่มีเทือกเขามากที่สุดประเทศหนึ่ง ที่มีความสวยงามทางธรรมชาติอย่างมาก ดังจะเห็นได้จากสถานที่เที่ยวต่างๆ โดยตลอดชายฝั่งด้านตะวันออกจะอยู่ติดกับทะเลจีนตะวันออก หรือทะเลญี่ปุ่น แนวตะวันออกจะเป็นเทือกเขาสูงชัน ลาดตัวลงสู่ทะเล ทางด้านซ้ายติดกับทะเลเหลือง (Yellow sea) พื้นที่ค่อยๆลาดลงสู่ฝั่ง ทำให้ฝั่งตะวันตก และทางด้านใต้ จะเป็นพื้นที่ทำเกษตรกรรมหลักของประเทศ ประกอบด้วย 9 จังหวัด (โด) มีเมืองหลวงคือ กรุงโซล และมีเมืองทั้งหมด 77 เมือง (ซี) 88 มณฑล (กุน) ประกอบด้วยเมืองสำคัญ 6 เมือง คือ พูซาน แทกู อินชอน ควางจู แทจอน และอุลซาน