ข้อมูลประเทศเกาหลีใต้

korea-flag

ประเทศเกาหลีใต้ มีจำนวนประชากรประมาณ 50 ล้านคน ตั้งอยู่บนคาบสมุทรเกาหลี ปกครองด้วยระบบประชาธิปไตย เกาหลีใต้ ถือได้ว่าเป็นต้นแบบของการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน และสร้างศักยภาพทางเศรษฐกิจได้อย่างรวดเร็ว และมั่นคง คนในชาติมีความรักชาติสูง และเคารพในผู้อาวุโสกว่าเสมอ คนที่แต่งงานแล้วจะมีความเป็นอาวุโสกว่าด้วยเช่นกัน โดยหลักดำเนินชีวิตจะใช้ปรัชญาขงจื้อ สร้างความสมดุลให้กับทุกสรรพสิ่ง ดังจะเห็นได้จากธงชาติ มีรูปหยิน และหยางที่เป็นวงกลมอยู่ตรงกลาง คนเกาหลียังรักษาขนบธรรมเนียมประเพณีต่างๆไว้อย่างดี ดังจะเห็นได้จากงานเทศกาลที่มีเกือบทั้งปี  วัฒนธรรม ประเพณีบางอย่างของชาวเกาหลี จะได้รับอิทธิพลมาจากประเทศจีน และญี่ปุ่น เนื่องจากมีพื้นที่ติดกัน และมีประวัติศาสตร์ที่รวมกันมายาวนานหลายพันปี ทั้งการทำสงคราม ติดต่อค้าขาย ความร่วมมือระหว่างประเทศ

ธงประจำชาติของเกาหลีใต้ เป็นรูปของหยิน และหยาง แสดงถึงด้านสว่าง (สีแดง) และด้านมืด (สีน้ำเงิน) หรือจะเปรียบเทียบเป็นร้อน และเย็นก็ได้ โดยภาพจะสมมาตร ทั้ง 2 ส่วน แต่ละมุมจะแสดงถึง สวรรค์ โลก ไฟ และน้ำ

ด้านศาสนา คนเกาหลีสามารถเลือกนับถือศาสนาได้อย่างอิสระเสรี โดยส่วนใหญ่จะนับถือศาสนาพุทธ และลัทธิขงจื้อ เป็นต้นแบบของปรัชญาที่นำมาพัฒนาสังคม และวัฒนธรรมของประเทศเกาหลี ตั้งแต่ศตวรรษที่ 18 เริ่มมีการเผยแพร่ศาสนาคริสต์ ที่มาจากทางฝั่งตะวันตก ทำให้คนเกาหลีบางส่วนหันไปนับถือศาสนาคริสต์เพิ่มขึ้นเรื่อยๆ


 ข้อมูลด้านอื่นๆของประเทศเกาหลีใต้ สามารถเลือกดูได้ด้านล่างนี้

แสดง # 
korea-gift เขียนโดย Super User 31420
ประวัติศาสตร์เกาหลี เขียนโดย Super User 634358
สภาพภูมิประเทศของเกาหลี เขียนโดย Super User 230099
ฤดูกาลต่างๆในเกาหลี เขียนโดย Super User 291374